Unde mă adresez pentru a-l impune pe tată sa plătească pensie alimentară copilului?

5 februarie 2019 62

Buna ziua. Asa o întrebare. Copilul are 10 luni, e in familia tatălui. Am fost impreuna doar 3 luni după nașterea copilului (ajutor financiar a fost doar pentru botez și mai mult nimic). Financiar la moment la fel nu ne ajută. Ca să-l dau pe tatăl copilului sa plătească pensie alimentară, unde ma adresez și de ce documente e nevoie? Va plăti pensia de la nașterea copilului sau din ziua depunerii cererii? E nevoie de avocat?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
Raspuns la întrebare vedeți mai jos
Articolul 74. Obligaţia părinţilor de a-şi întreţine copiii
(1) Părinţii sînt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de... mai detaliat muncă care necesită sprijin material.
(2) Modul de plată a pensiei de întreţinere se determină în baza unui contract încheiat între părinţi sau între părinţi şi copilul major inapt de muncă.
(3) Dacă lipseşte un atare contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească, la cererea unuia dintre părinţi, a tutorelui copilului sau a autorităţii tutelare teritoriale.
Cuantumul pensiei se stabilește în mărime fixă sau
(1) Pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 - pentru un copil, 1/3 - pentru 2 copii şi 1/2 - pentru 3 şi mai mulţi copii.

Pensia se încasează conform:
Articolul 98. Termenul de pornire a acţiunii privind încasarea pensiei de întreţinere
(1) Persoana care are dreptul la întreţinere poate porni o acţiune privind încasarea pensiei de întreţinere, indiferent de termenul care a trecut de la momentul apariţiei dreptului respectiv.
(2) Pensia de întreţinere se încasează de la data adresării în instanţa judecătorească.
(3) Pensia de întreţinere poate fi încasată pentru perioada anterioară adresării în instanţa judecătorească dacă se va stabili că în perioada respectivă s-au întreprins măsuri de acordare a întreţinerii, dar debitorul întreţinerii s-a eschivat de la plata pensiei.

După emiterea unei hotărâri, dacă nu se achită, se transmite spre executorul judecătoresc, care va urmări persoana și întreprinde acțiuni pentru a obliga să achite.

5 februarie 2019