Unde mă adresez pentru a schimba familia copilului?

10 ianuarie 2019 59

Buna ziua. Am copil mic de 9 luni. Cu tata copilului nu comunicam de 6 luni și nu ne ajuta cu nimic, dar figureaza in certificatul de nastere al copilului. Nu l-am pus sa plătească pensia alimentara. Acordul pentru a-l schimba in familia mea nu mi-l dă. Unde mă adresez pentru a schimba numele de familie al copilului? Se poate face fara acordul lui?
Dacă mă căsătoresc, noul sot va fi indicat in certificatul de naștere al copilului sau nu? Voi putea schimba numele de familie al copilului cu acordul noului tata?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
Organul de Stare civilă face modificarea, vedeți mai jos

Articolul 56. Schimbarea numelui de familie şi prenumelui copilului
(1) În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau... mai detaliat prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.
(2) În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.
(3) Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.
(4) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.

11 ianuarie 2019