Unde mă adresez pentru schimbarea familiei copilului dacă tatăl nu-mi da acordul?

1 februarie 2019 25

Buna ziua. Asa o întrebare. Copilul (are 10 luni) e in familia tatălui. Acesta de 7 luni nu s-a mai interesat de copil. Acordul pentru a-l schimba in familia mea nu-l dă, nici nu vine sa vadă copilul. Pensia alimentara nu l-am pus încă sa plătească. Pentru ca să-l trec in familia mea, trebuie să mă adresez la Protecția copilului? E nevoie de judecată sau avocat? Cât timp dureaza?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buma ziua
Codul familiei prevede următoarea regulă
Articolul 56. Schimbarea numelui de familie şi prenumelui copilului
(1) În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu... mai detaliat a atins vîrsta de 16 ani.
(2) În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.

Astfel, pentru început puteți încerca singură la oficiul de stare civilă, dacă vă refuză, urmează de a vă adresa în judecată desinestatător sau cu ajutorul unui avocat.

2 februarie 2019