Unde ma pot adresa daca un primar dintr-un sat a refuzat sa elibereze o adeverinta?

1 august 2017 41

In baza hotararii de guvern 191 din 2002, daca o persoana lipseste de la locul de trai mai mult de 15 zile, atunci primariile unde s-a aflat persoana in cauza trebuie sa elibereze o adeverinta ca s-a aflat in acea localitate. Primarul a refuzat sa o elibereze, unde ma pot adresa?

Jurist comments 1

Download discussion
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua.
În conformitate cu Legea contenciosului administrativ Nr. 793 din 10.02.2000 și anume art. 1 alin. (2) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri,... mai detaliat se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a obţine anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată.
Deci, în cazul d-ră ar fi bine să vă adresați în instanța de judecată cu cererea privind eliberarea de către primărie a adeverinței.
Mult succes!!!

3 august 2017