Unde pot obtine duplicatul ordinului de repartizare a apartamentului?

10 august 2021 36

Buna ziua. Avem un apartament neprivatizat scris pe tatal meu, care a decesat, cu viza de resedinta fiind tata, eu si sora mea. Acum am ramas cu viza de resedinta eu si sora. Cum sa scriem apartamentul pe numele nostru, unde sa ne adresam? Si cum sa obtinem o copie a ordinului de repartizare, daca l-am pierdut? M-am adresat prin diferite institutii, dar niciun angajat nu stie sa-mi raspunda. Mersi.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
La moment urmează a face modificări în bon și exclude persoana decedată, bonul de repartiție se eliberează de entitate de la care a fost repartizat imobilul, dacă e vorba de imobil oferit de la locul de muncă, atunci vă adresați la instituția în cauză.
de regulă e vorba de primării, astfel... mai detaliat responsabil sunt preturele de sector, în continuare urmează de cumulat pachetul de acte și prezentat la direcția pentru privatizare din cadrul primăriei Chișinău sau alta după caz.
E anevoios și cam mult de alergat, dar real și posibil.

Certificat despre participarea sau neparticiparea la privatizare, bir. 1, bonul de plată 200 lei (la Banca de Economii) pe contul 420515101479701 (copia buletinelor, adeverinţelor de naştere a copiilor minori, copia adeverinţelor de divorţ, de deces).
Declaraţie de la toţi membrii adulţi, acordul sau refuzul de a participa la privatizare, autentificat notarial sau prezenţa lor la prezentarea actelor.
Extras din tabelul nominal eliberat de cătreÎMGFL sau APLP.
Extras din contul personal eliberat de cătreÎMGFL sau APLP.
Planul sau certificatul-caracteristică a locuinţei eliberat de către Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău.
Bonul de plata 300 lei,
Copia documentului de invaliditate pentru invalizii singuri de gr.I şi gr.II (după caz).
Copia documentului ce confirmă dreptul la suplimentul spatiului locativ(decoraţi cu "Ordinul Republicii", "Ştefan cel Mare" doctori habilitaţi etc) (după caz).
Certificat de la Comisariatul Militar pentru participanţii la acţiunile de luptă din Afganistan.
Buletinele de identitate, adeverinţele de naştere ale copiilor minori, originalele si copiile.
Adeverinţele de căsătorie, de divorţ, certificat de deces, ordinul de repartiţie in original si copiile (după caz).
Originalul şi copia diplomei de studii, copia livretului militar şi copia carnetului de muncă (stagiul se calculează pînă la 10.03.93).
Pentru cămine suplimentar copia ordinului de repartiţie, certificat cu numărul de persoane care se folosesc de suprafeţele comune (baie, bucatarie, veceu).
Pentru casele cu un nivel de prezentat certificat de urbanism de la Direcţia Generală Arhitectură,Urbanism şi Relaţii Funciare a Primăriei municipiului Chişinău, str.Puşkin, 24.

12 august 2021