Unde pot sa ma adresez?

19 noiembrie 2017 67

In 2003 a decedat bunicul. A fost facut un testament insa el nu a fost intarit, noi ceilalti mostenitori avem dreptul la mostenire ori nu?

Jurist comments 2

Download discussion
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Bună ziua Aliona,

Dacă este un testament olograf cu respectarea tuturor cerințelor atunci acesta poate avea valoare juridică deși greu de crezut și demonstrat o stare de fapt anterioară a întocmirii acestuia.

Urmează trebuie să vă adresați la un notar în raza teritorială a defunctului pentru deschiderea dosarului succesoral, acesta refuzînd deschiderea... mai detaliat pe motiv că ați depășit termenul de 6 luni de când trebuia să acceptați succesiunea și vă va emite o scrisoare de refuz cu care trebuie să vă adresați în instanța de judecată pentru prelungirea termenului de acceptare a succesiunii.

În continuarea cu hotărârea dată vă puteți adresa la notar pentru deschiderea dosarului succesoral totodată se va stabili cine sunt moștenitorii legali care pot pretinde asupra moștenirii. În termen de 6 luni dacă acceptați succesiunea, notarul vă emite un certificat de moștenitor.

19 noiembrie 2017
Nicolae Ilco (Calin)
 • Parajurist
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

Salutare,
Aş dori să adaug, legea oferă două modalităţi de acceptare a succesiunii:
acceptarea succesiunii cînd moştenitorul depune la notarul de la locul deschiderii succesiunii o declaraţie de acceptare a succesiunii sau intră în posesiunea patrimoniului succesoral. Ambele modalităţi trebuiesc efectuate în interiorul termenului de 6 luni de la data decesului. Ce... mai detaliat se înţelege prin „intră în posesiunea patrimoniului succesoral”, acesta înseamnă că persoana, prin anumite acţiuni, dovedeşte calitatea sa de moştenitor şi intenţia de acceptare a succesiunii. Drept acţiuni probatorii în cazul dat pot servi acte de înstrăinare a bunurilor succesorale şi constituirea de drepturi reale asupra lor, dărîmarea şi reparaţiile care nu au un caracter urgent, făcute la imobilele succesorale, plata impozitelor asupra masei succesorale, solicitarea inventarierii bunurilor etc.

22 decembrie 2017