Unde trebuie sa depun dosarul pentru a primi indemnizația tânărului specialist în pedagogie?

26 iunie 2020 14

Sunt absolventă a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, anul 2019, Facultatea Limbi Străine. Activez ca profesor de limbi străine la Centrul de Excelență în Industria Ușoară. Cunosc că după ultimele modificări, putem beneficia de indemnizatie in primii trei ani de activitate. Mă puteti, vă rog, informa despre modalitatea de depunere a dosarului, unde anume mă adresez cu actele?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vasile Gavrilița
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte domenii

Bună, Ludmila.

În învăţământul general, posturile didactice vacante se ocupă prin concurs, organizat la nivelul instituţiei de învăţământ, conform unei metodologii aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. La concursul pentru ocuparea unui post didactic poate participa orice candidat care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate. Tinerii specialişti ocupă posturile vacante prin repartizare.

Vedeți... mai detaliat acest regulament, în special pct. 5, 9 și 11: legis.md/cautare/getResults?doc_id=113849&lang=ro

O condiție esențială este încadrarea într-o instituție de învățământ prin repartizare de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Fără respectarea acestei condiții, nu este posibil de beneficiat de indemnizație. Setul de documente se depune de către conducătorul instituției de învăţământ în care a fost angajat tânărul specialist la organul local de specialitate în domeniul învățământului.

14 iulie 2020