Urmarirea penala la domiciliu

2 ianuarie 2022 18

Buna ziua. Spuneti-mi, va rog, este legala urmarirea penala care dureaza 6 luni? E corect ca in cadrul urmaririi penale sa fie efectuata ascultarea in apartament cu diferite microafoane etc., fara motiv? Politia incalca legea? In ce circumstante asta e legal si in care nu?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Arsen Saruhanean
  • Avocat
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Bună ziua!
Termenul de 6 luni de efectuarea umăririi penale nu constituie o încălcare, deoarece art.20 din Codul de procedură penală al RM prevede în acest sens că:
(1) Urmărirea penală şi judecarea cauzelor penale se face în termene rezonabile.
(2) Criteriile de apreciere a termenului rezonabil de soluţionare a cauzei penale... mai detaliat sînt:
1) complexitatea cazului;
2) comportamentul participanţilor la proces;
3) conduita organului de urmărire penală şi a instanţei de judecată;
31) importanţa procesului pentru cel interesat;
4) vîrsta de pînă la 18 ani a victimei.

(3) Urmărirea penală şi judecarea cauzelor penale în care sînt persoane aflate în arest, precum şi minori, se fac de urgenţă şi în mod preferenţial.
(4) Respectarea termenului rezonabil la urmărirea penală se asigură de către procuror, iar la judecarea cazului – de către instanţa respectivă.
(5) În situaţia în care, la efectuarea urmăririi penale sau la judecarea unei cauze concrete, există pericolul încălcării termenului rezonabil, participanţii la proces pot adresa judecătorului de instrucţie sau, după caz, instanţei care judecă în fond cauza o cerere privind accelerarea urmăririi penale sau a procedurii de judecare a cauzei. Examinarea cererii se face în absenţa părţilor, în termen de 5 zile lucrătoare, de către judecătorul de instrucţie sau, după caz, de către un alt judecător sau de un alt complet de judecată decît cel care examinează cauza.
(6) Judecătorul de instrucţie sau instanţa decide asupra cererii din alin.(5) printr-o încheiere motivată, prin care fie că obligă organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa care judecă în fond cauza să întreprindă un act procesual, stabilind, după caz, un anumit termen pentru accelerarea procedurii, fie că respinge cererea. Încheierea nu se supune nici unei căi de atac.

Iar ceea ce ține de cercetarea domiciliului şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea şi înregistrarea audio şi video, a celor de fotografiat şi de filmat, Interceptarea şi înregistrarea comunicărilor - toate acestea trebuie să fie aplicate în baza prevederilor art.art.132 cu indicele 6 -132 cu indicele 11 CPP RM.
Trebuie să atrageți atenția la faptul, că cercetarea domiciliului şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea şi înregistrarea audio şi video, a celor de fotografiat şi de filmat presupune accesul secret sau legendat în interiorul domiciliului, fără înştiinţarea proprietarului, posesorului, în scopul studierii acestuia pentru descoperirea urmelor activităţii infracţionale, persoanelor aflate în căutare, pentru obţinerea altor informaţii necesare probării circumstanţelor faptei, precum şi pentru observarea şi înregistrarea evenimentelor care se produc în domiciliu.

(2) Cercetînd domiciliul, ofiţerul de investigaţii examinează obiectele vizibile şi, cu autorizarea judecătorului de instrucţie, poate instala în acesta aparate de înregistrare audio şi video, de fotografiat, de filmat sau alte mijloace tehnice care asigură interceptarea şi înregistrarea de la distanţă a informaţiei sau înregistrarea ei nemijlocită în domiciliu.

În lipsa autorizării de către judecătorul de instrucţie a acțiunilor ofițerului de investigaii de instalarea în domiciliul a aparatelor de înregistrare audio şi video, de fotografiat, de filmat sau alte mijloace tehnice care asigură interceptarea şi înregistrarea de la distanţă a informaţiei sau înregistrarea ei nemijlocită în domiciliu, precum și în lipsa motivelor întemeiate de efectuarea acestor acțiuni, acțiunile date vor fi considerate ca ilegale.

3 ianuarie 2022