Valabilitatea Gift Cardurilor (certificatelor valorice)

10 aprilie 2023 34

Bună ziua.
Vă rog să vă expuneţi părerea asupra următoarelor întrebări:
1. Dacă gift-cardul nu are indicat pe el un termen de valabilitate, se prezumă că poate fi valorificat oricând, indiferent dacă au trecut 3 ani din data achiziţiei lui?
2. Stabilirea unui termen de valabilitate pentru gift-carduri este legală? Ar există vreun termen minim, de exemplu 1 lună pentru acest termen?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună. Ține de diligența prestatorilor de a indica condițiile într-un limbaj clar, altfel trebuie să suporte consecințele.
Dacă nu este indicat termen, se consideră că poate fi valorificat oricând.

Articolul 24. Dreptul consumatorilor la informare
Legea nr. r. 105 din 13-03-2003 privind protecţia consumatorilor*
Consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet,... mai detaliat corect şi precis, asupra caracteristicilor produselor şi serviciilor oferite de către agenţii economici astfel încît să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate.

10 aprilie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Victoria.
Mă alătur răspunsului oferit mai sus de colega Scobiola.
Suplimentar, vin cu argumente din codul civil referitor la speța dumneavoastră:

Certificatele valorice țin locul unui antecontract cu achiatrea avansului.

În cazul în care aceste certificate au indicate termen de valabilitate ar trebui să prevadă și restituirea avansului în caz de neonorare... mai detaliat a obligației de a cumpăra ceva în termenul stabilit.
În cazul cînd nu este indicat expres termenul de valabilitate (data executării obligației de a solicita/procura/preda bunul (serviciul) atunci sunt aplicabile prevederile art.861 alin.(1) Cod civil.
Referitor la termenul de 3 ani... acesta este termenul de prescripție și în cazul dat termenul de prescripţie extinctivă începe să curgă de la data cînd creditorul a cerut executarea.

Articolul 861. Termenul executării obligaţiei

(1) În cazul în care termenul de executare a obligaţiei nu este determinat şi nici nu rezultă din natura acesteia, creditorul are dreptul de a pretinde oricînd executarea ei, iar debitorul este îndreptăţit să o execute oricînd.

Articolul 395. Începutul curgerii termenului de prescripţie extinctivă

(1) Termenul de prescripţie extinctivă începe să curgă de la data naşterii dreptului la acţiune. Dreptul la acţiune se naşte la data cînd persoana a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului.

(2) În cazul în care dreptul subiectiv este afectat de un termen suspensiv sau de o condiţie suspensivă, termenul de prescripţie extinctivă începe să curgă de la data împlinirii termenului ori a realizării condiţiei.

(3) În raporturile juridice în care nu este stipulat termenul executării obligaţiei sau în care executarea poate fi cerută oricînd, termenul de prescripţie extinctivă începe să curgă de la data cînd creditorul a cerut executarea; dacă, conform conținutului obligației, debitorul beneficiază de un termen suspensiv de la cerere, se aplică dispozițiile alin. (2).

10 aprilie 2023