Vămuirea și înmatricularea automobilului

15 martie 2023 11

Salutare! Pot să aduc în Republica Moldova o mașină cu numere străine, să o vămuiesc și să o înregistrez pe numele meu? Dacă da, ce documente trebuie să dețin?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii


Vehiculele importate în Republica Moldova se înmatriculează pe numele persoanelor fizice și juridice pe a căror nume au fost eliberate documentele vamale.
Înmatricularea vehiculelor importate se efectuează în baza următoarelor documente:

cererea solicitantului;
documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
actul de identitate al... mai detaliat solicitantului, în original;
dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor;
copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia;
documentul vamal care atestă importul definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi al remorcilor importate în Republica Moldova, ( în original și în copie);
dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate;
procura, (după caz);
raportul de identificare a vehiculului (RIV).

16 martie 2023