Vanzare apartament cu 2 stapini care nu pot ajunge la un numitor comun

22 octombrie 2018 81

Este un apartament cu 2 stapini cu drept de proprietate 50/50. Unul vrea sa vandă, altul nu, nu pot ajunge la un acord. Cum se procedează în asa situații?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
urmează a clarifica sub ce formă este stabilită cota ce aparține fiecărei dintre părți
Proprietatea comună poate fi caracterizată prin delimitarea cotei fiecărui proprietar (proprietate pe cote-părţi) sau prin nedelimitarea cotelor-părţi (proprietate în devălmăşie).

În cazul dat sunt mai multe obțiuni,
Vînzarea cotei de către un proprietar către celălalt, fiind fază obligatorie... mai detaliat aducerea la cunoștință a acestui fapt, drept de preemțiune. Astfel, se evaluiază costul a 1/2 și se notifică celălalt proprietar despre posibilitatea de procurare, dacă oferta rămîne fără răspuns în termenii prevăzuți de cod civil, atunci proprietarul ce dorește vînzarea poate vinde către oricare terț.
Articolul 352. Dreptul de preemţiune
(1) În cazul vînzării unei cote-părţi din bunurile proprietate comună pe cote-părţi, cu excepţia vînzării la licitaţie, ceilalţi coproprietari au dreptul preferenţial de a cumpăra cota la preţul cu care se vinde şi în aceleaşi condiţii.
(2) Vînzătorul cotei-părţi este obligat să notifice ceilalţi coproprietari că intenţionează să-şi vîndă cota, indicînd preţul şi celelalte condiţii de vînzare. Dacă ceilalţi coproprietari renunţă să-şi exercite dreptul de preemţiune sau nu îl exercită în decursul unei luni din ziua notificării în cazul bunului imobil şi în decursul a 10 zile în cazul bunului mobil, vînzătorul are dreptul să vîndă oricărei persoane cota sa parte. Dacă mai mulţi coproprietari îşi manifestă intenţia de a dobîndi cota-parte, vînzătorul are dreptul să aleagă dintre aceştia cumpărătorul.
(3) Cînd cota-parte se vinde fără respectarea dreptului de preemţiune, oricare coproprietar poate intenta, în decursul a 3 luni, acţiune în instanţa de judecată pentru a i se atribui drepturi şi obligaţii de cumpărător.

altă metodă este evaluarea integrală a bunului, cu scoaterea acestuia la vînzare și împărțirea banilor. Sigur că în caz că unul din proprietari refuză, puteți solicita intervenția instanței de judecată, astfel, obținînd o hotărîre ce va obliga cel de al doilea proprietar, bunul fiind evaluat și scos la vînzare, banii fiind împărțiți între părți, este cazul în care coproprietarul nu dorește răscumpărarea cotei, și nu există cumpărători a doar 1/2 cotă parte.

sigur, în acest caz urmează a lua în calcul mai multe nuanțe și termeni cît și procedee ce urmează de respectat.

22 octombrie 2018
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Regula generală este că nimeni nu poate fi forțat să- și vândă proprietatea.
La bunurile imobile proprietate comună, actele de dispoziție pot fi încheiate doar cu acordul tuturor coproprietarilor, sub sancțiunea nulității.
În cazul descris de Dvs, unica soluție posibilă cred că este urmatoarea:
1. Notificarea coproprietarului (care nu dorește vânzarea),... mai detaliat in scris,, despre intenția de a vinde cota-parte, prețul și condițiile tranzacției. Aceasta este o etapă obligatorie, potrivit legii.
2. Coproprietarul care nu dorește vânzarea are termen de 30 zile să răspundă la notificare. Dacă acceptă, încasați banii pentru cota Dvs, în baza unui contract de vânzare cumpărare încheiat cu celălalt proprietar. Dacă nu acceptă, puteti vinde oricărui terț cota parte, sau să-
3. Cereti impărțirea bunului. In acest caz, împărțirea poate avea loc fie prin intelegerea proprietarilor fie prin hotărâre judecătorească. În orice caz, celălalt proprietar va fi nevoit fie să vă atribuie o sultă (care reprezintă prețul de piață al cotei Dvs), fie ca întregul bun sa fie vândut la licitație, iar banii obținuți sa fie distribuiti intre proprietari.

22 octombrie 2018

Multumesc.

23 octombrie 2018