Vanzare teren pentru construcție

3 octombrie 2019 40

Buna ziua. Vreau sa cumpar un teren cu destinație construcție casa. Ce acte trebuie sa prezinte proprietarul și cam cat timp durează perfectarea actelor respective? Mulțumesc mult!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Bună ziua!

Solicitați de la vânzător sa va prezinte următoarele:
1. actul în temeiul căruia a dobândit dreptul de proprietate
2. Extrasul din registrul bunurilor imobile
3. Dacă este cazul, dovada notificării ex ante a celorlalți coproprietari întru asigurarea respectării dreptului de preemțiune al acestora. Dacă persoana e căsătorită prezența acesteia și semnarea inclusiv... mai detaliat de către acesta a contractului.
4. Dacă proprietar e o societate comercială extrasul din registru actul de constituire cu toate modificările, dacă au fost. De asemenea, decizia/procesul-verbal prin care asociatul/ții aprobă vânzarea, precum și prețul la care se vinde terenul.
5. Actele de identitate ale ambelor părți
6. Acte ce confirmă proviniența banilor pentru cumpărător

4 octombrie 2019