Vânzarea imobilul obținut prin donație

13 martie 2024 3

Bună ziua. Pot vinde un imobil care mi-a fost donat de unchiul meu (care și-a rezervat dreptul de uz si abitație), fără acordul donatorului? Acesta se afla peste hotare, are domiciliul stabilit acolo.

Jurist comments 1

Download discussion
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua. În cazul Dvs este o donație condiționată. Astfel, trebuie să solicitați acordul donatorului sau să înstrăinați bunul sub rezerva respectării condiției de abitație a donatorului în bunul imobil respectiv, adică cumpărătorul să accepte să respecte această condiție.

14 martie 2024