Vânzarea imobilului cu achitarea prețului în rate

9 ianuarie 2023 149

Bună ziua. Vând un imobil la prețul de 100.000 Euro. Cumpărătorul poate achita acum 85.000, iar restul 15.000 le va achita timp de un an. Cum să mă asigur că nu o dau în bară și cumpărătorul achită prețul integral? Mersi anticipat.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar

Buna ziua Olesea,

Pentru început trebuie de întocmit corect contractul de vânzare-cumpărare. Trebuie să introduceți foarte clar clauza cu privire la plata prețului, graficul de achitare a ratelor și consecințele de întârziere în plată.

Puteți introduce clauza de înregistrare provizorie a dreptului de proprietate asupra imobilului până la plata integrală a prețului... mai detaliat de către cumpărător.

Codul Civil RM prevede că înregistrarea provizorie în registru se va putea cere dacă
dobîndirea dreptului supus înregistrării este afectată de o condiție suspensivă ori rezolutorie. În acest sens se consideră dobîndit sub condiție suspensivă dreptul de proprietate transmis în temeiul contractului de vînzare-cumpărare în care s-a stipulat că vînzătorul își rezervă dreptul de proprietate pînă la plata tuturor sumelor datorate de către cumpărător conform acelui contract (rezerva proprietății). Mai mult, prin stipulație expresă părțile contractului pot exclude posibilitatea înregistrării provizorii în folosul dobînditorului și prevedea că contractul va fi, în schimb, supus notării în registru.

Aceasta este cea mai simplă construcție juridică care vă asigură că cumpărătorul o să achite prețul integral, or, în caz contrar el nu va putea înregistra definitiv dreptul de proprietate asupra imobilului.

La fel, o soluție ar fi instituirea ipotecii asupra imobilului vândut, care ar garanta executarea contractului de vânzare-cumpărare din partea cumpărătorului. Însă aceasta este o soluție mai complicată care necesită aplicarea normelor cu privire la ipotecă cu toate efectele corespunzătoare. Însă, asigură o garanție veritabilă pentru Dvs. ca vânzător că nu o să pierdeți imobilul și o să obțineți în final suma contractului ce vânzare cumpărare.

În ambele situații atât contractul de vânzare-cumpărare cât și eventual contractul de ipotecă vor fi autentificate notarial și transmise spre înregistrare la ASP.

10 ianuarie 2023

Mulțumesc

10 ianuarie 2023