Vanzarea imobilului procurat prin proiectul Prima Casa

17 iunie 2022 25

Buna ziua. Se permite vanzarea imobilului procurat prin proiectul Prima Casa? Imobilul a fost procurat in 2019. Este adevarat ca primii 5 ani imobilul nu poate fi vandut?
Multumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vvv Vvv
  • Jurisconsult
  • Alte domenii

Nu exista un termen de 5 ani in care nu se poate vinde.
Daca inchideti anticipat creditul sau daca gasiti un cumparator care poate sa preia creditul existent, puteti vinde.

Iata ce prevede Hotararea de Guvern:

60. Beneficiarul este în drept să înstrăineze locuinţa procurată în cadrul Programului doar în cazul achitării integrale... mai detaliat a creditului ipotecar şi a dobînzilor.

61. Beneficiarul poate solicita, cu acordul creditorului şi al ODIMM, substituirea sa cu o altă persoană, care, la rîndul ei, întruneşte condiţiile de eligibilitate stabilite pentru Program şi care îi va rambursa suma achitată creditorului.

62. Cererea de substituire a beneficiarului Programului va fi însoţită de toate documentele prevăzute la pct.17 şi 18 pentru noul solicitant al Programului.

63. Aprobarea substituirii beneficiarului va avea loc cu acordul creditorului şi al ODIMM, iar în momentul substituirii, noul beneficiar şi locuinţa trebuie să întrunească toate condiţiile de eligibilitate din prezentul Regulament.

64. După aprobarea substituirii beneficiarului, modificările respective vor fi introduse în contractul de garanţie de stat, contractul de acordare a garanţiei de stat, contractul de credit, contractul de ipotecă şi contractul de asigurare.Secţiunea a 3-a

Executarea contractului de asigurare

65. În cazul pieirii sau deteriorării fortuite a locuinţei beneficiarul va solicita companiei de asigurări achitarea despăgubirii de asigurare şi va informa imediat creditorul.

66. De la momentul depunerii cererii de achitare a despăgubirii de asigurare pînă la momentul achitării despăgubirii, obligaţia beneficiarului de a achita ratele lunare va fi suspendată.

67. Despăgubirea de asigurare va fi achitată în două plăţi egale, şi anume – 50% creditorului şi 50% garantului. Surplusul bănesc înregistrat în urma achitării integrale Ministerului Finanţelor a creanţelor rezultate în urma executării garanţiei de stat, a soldului creditului, a dobînzii şi a comisionului de garantare restante va fi restituit beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare.

68. Beneficiarul are dreptul de a solicita continuarea contractului de credit cu schimbarea locuinţei. În acest caz, la cererea beneficiarului, Ministerul Finanţelor şi creditorul pot transfera, în temeiul pct.67, pentru achiziţionarea noii locuinţe sumele obţinute cu titlu de despăgubire de asigurare.

69. La momentul solicitării redirecţionării despăgubirii de asigurare pentru achiziţia locuinţei noi, atît beneficiarul, cît şi locuinţa nouă trebuie să întrunească toate condiţiile de eligibilitate din prezentul Regulament.


Copyright 2022 © Weblex Service SRL

22 iunie 2022