Vânzarea masinii cu numere de Bulgaria fără procură

13 februarie 2019 168

Bună ziua. Am o problema dificilă si va rog sa ma ajutați. Am intrat in țara cu o masină cu numere de Bulgaria cu procura de a circula. Peste un timp am vândut-o fără procură. Dar in vamă in baza de date sunt câteva intrări pe numele persoanei careia i-am vindut masina, cred ca s-a facut vinieta. El a zis ca masina a fost lovită si el a vândut-o altcuiva. Problema este ca vreau sa fac ca sa nu apar pe rosu. Care e iesirea din situatie? În țara am intrat cu actele romanesti.


Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna ziua,
Urma să scoateți automobilul din țară, ulterior sa predați persoanei cumpărătorului, ca cel din urmă sa introducă auto în țară.


LEGE Nr. 1569
din 20.12.2002
cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de
pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312785
Artocolul 10
(3/4) În cazul în... mai detaliat care mijlocul de transport nu a fost scos de pe teritoriul Republicii Moldova în termenul stabilit de legislaţie, iar acesta nu mai există (a fost distrus sau vîndut la piese, fapt confirmat prin documente justificative), organul vamal va încasa pentru mijloacele de transport ce se încadrează în termenul admisibil de exploatare – drepturile de import, iar în cazul în care acestea sînt prohibite, va percepe contravaloarea lor conform legislaţiei în vigoare.
[Art.10 al.(34) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
(3/5) În cazul mijloacelor de transport distruse în urma acţiunii unei forţe majore, confirmate în modul stabilit, persoana fizică nu este responsabilă de plata drepturilor de import sau a contravalorii mijloacelor de transport distruse.

14 februarie 2019
Dumitru Barbaroș
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere

Natalia, bună!

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) din Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice: „Persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto, indiferent... mai detaliat de termenul de exploatare a acestora, doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate în regimul vamal de admitere temporară pe un termen de pînă la 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive, cu achitarea vinietei şi cu respectarea următoarelor condiţii:
a) mijloacele de transport auto se află la evidenţă permanentă în alte state;
b) persoanele fizice rezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport, fapt confirmat prin actele corespunzătoare; persoanele fizice nerezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport şi să locuiască temporar în Republica Moldova, aceste fapte fiind confirmate prin actele corespunzătoare;
c) mijloacele de transport auto să fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului acordat, conform regimului vamal de admitere temporară;
d) mijloacele de transport auto să nu fie folosite pentru transportul de mărfuri şi de pasageri;
e) în cazul în care persoanelor fizice nerezidente li se acordă un alt regim de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, documentele confirmative se vor prezenta organului vamal în vederea prelungirii termenului de aflare a mijlocului de transport auto declarat prin acţiune, informaţia respectivă incluzîndu-se în Registrul de stat al transporturilor.”

Conform prevederilor art. 1 pct. 43 din Codul vamal: declarare prin acţiune - formă de declarare expresă (vădită) a mijlocului de transport auto, care scuteşte persoana fizică de completarea unor acte vamale cu condiţia prezentării organelor vamale amplasate în punctele de trecere a frontierei de stat a actelor de înmatriculare a mijlocului de transport auto (respectînd condiţiile prevăzute la art.10 alin.(3) şi (14) din Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice), cu înregistrarea ulterioară a acestuia în sistemul informaţional al Serviciului Vamal. În cazul aplicării formei de declarare prin acţiune, acte vamale nu se eliberează.

Astfel, în situația în care Dvs a-ți respectat condițiile de la art. 10 alin. (3), atunci când noul proprietar al mașinii a intrat în țară, prin declararea prin acțiune acesta urma a fi indicat în sistemul informațional al Serviciului Vamal.

Respectiv, sancțiunile descrise mai sus, urmează a fi aplicate persoanei care ultima a introdus mașina în țară.

14 februarie 2019