Vânzarea unui apartament privatizat

26 august 2022 57

Bună ziua. Spuneți-mi, vă rog, ce acte trebuie să prezinte la notar proprietarul pentru a vinde un apartament care a fost privatizat?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Elena Botnaru
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Bună ziua! Aveti nevoie de:
Actul de proprietate asupra bunului imobil;
Actul de proprietate asupra bunului imobil este documentul ce atestă dreptul de proprietate, sau mai bine spus, modalitatea prin care a fost obținut bunul imobil. Ca urmare, actul de proprietate poate fi obținut în cazul dvs.în baza:
contractului de vânzare-cumpărare;
contractului de transmitere-primire... mai detaliat a locuinţei în proprietate privată
Extrasul din Registrul bunurilor imobile
Extrasului din Registrul bunurilor imobile conține datele despre proprietarul imobilului, suprafața, actul de proprietate al vânzătorului asupra bunului, grevările/interdicțiile /notările aferente bunului (după caz).
Actul de evaluare a bunului imobil
Act ce confirmă plata impozitului pe imobil
E nevoie să prezentați dispoziția de plată achitată la bancă pentru impozitul imobiliar anual.
Facturi cu privire la serviciile comunale
Facturile la servicii comunale sunt o garanție pentru cumpărător cu privire la lipsa datoriilor. E nevoie să prezentați facturile achitate la energia electrică, termică, gaz, gestiune a blocului locativ etc.
Buletin de identitate / Certificat de căsătorie / Divorț (după caz)
E nevoie să prezentați buletinul de identitate valabil, certificatul de căsătorie sau divorț după caz.

28 august 2022

Mulțumesc! La ASP mi-au spus că este nevoie și de un certificat de la Direcția de privatizare, căci fără el notarul nu va autentifica contractul de vânzare-cumpărare. Este necesar acest document sau nu?

28 august 2022
Serghei Sandu
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Bună ziua. Da, desigur trebuie să prezentați și Certificatul privind participanții la privatizare.

29 august 2022