Veceul vecinului este amplasat foarte aproape de hotar

30 iulie 2023 3

Bună ziua. Vecinii mei au veceul în curte din lemn chiar lângă (10-20 cm) hotarul dintre proprietăți. Menționez că el este din lemn și nu are temelie, dar este amplasat în fața casei mele. Vine un miros insuportabil de la el, nu pot sta în foișor din cauza mirosului neplăcut. Există vreun temei legal de a-i obliga să mute veceul?

Jurist comments 2

Download discussion
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna N., dfa DVs sunteți în drept să vă adresați la organul сан эпид. raional cu o cererem unde să indicați ipedimentele de la viceu, ca mai apoi specialistul să se deplaseze la fața locului să întocmească un ACT sau proces verbal pentru al obliga pe vecin să înlăture așa... mai detaliat incomuditpți. DVS sunteți în drept să vă adresați cu o cerere la primăria locală, asta se poate de făcut paralel.

31 iulie 2023
Maria Gogu
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Doamna N,
potrivit art. 598 alin. (1) și alin. (3) din Codul Civil, orice construcție, lucrare sau plantație se poate face de către proprietarul terenului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau... mai detaliat regulamentul de urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.

În caz de nerespectare a distanței prevăzute la alin.(1) și (2), proprietarul vecin este îndreptățit să ceară demolarea construcției sau scoaterea ori tăierea la înălțimea cuvenită a arborilor, plantațiilor ori gardurilor pe cheltuiala proprietarului terenului pe care acestea sânt ridicate.

Potrivit art. 116 alin. (1) Cod Contravențional, abaterea neautorizată de la proiectele de organizare a teritoriului, de ameliorare, precum și folosirea terenurilor contrar destinației pentru care au fost repartizate se sancționează cu amendă de la 6 la 18 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Prin urmare, vecinul nu a respectat distanța minimă prevăzută de Codul Civil și puteți solicita demolarea toaletei și tragerea acestuia la răspundere contravențională în conformitate cu art. 116 alin. (1) Cod Contravențional.

Plângerea este necesar să o depuneți în cadrul primăriei deoarece administrația publică locală este competentă de a examina astfel de cauze. Uneori administrația publică locală poate înființa organe speciale care să examinează astfel de cauze.

La fel, analizați regulamentul urbanistic, este posibil să fie reglementată o astfel de situație. În cazul în care regulamentul urbanistic prevede alte reguli decât cele prevăzute de art. 598 Cod Civil, se va aplica regulamentul urbanistic.
Succes !

31 iulie 2023