Vecinii mă învinuiesc că le-am inundat apartamentul

29 iunie 2021 106

Buna! Vecinii de jos ma învinuesc ca le-am inundat apartanentul cand nici nu locuiam in apartament. Au fost 3 specialişti care au constat ca problema nu e de la noi. Am propus sa chemam un expert neutru. Au refuzat, motivand ca noi trebuie sa-l chemam. Am fost deja amenintat cu omor (am inregistrata convorbirea si am apelat la politie). Cum sa procedez mai departe si unde pot apela? Asociatia nu face nimic. În caz ca se constată că problema e intr-o ţeavă care este in podea, raspundem tot sau asociatia? Cine calculeaza suma pagubei (costul reparatiei)?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna
În orice caz, urmează a fi întocmită o expertiză tehnică care să enunțe care este problema apariției scurgerilor, în contextul acestei expertize este posibil de a solicita și stabilirea cuantumului prejudiciului cauzat.
Urmează a fi identificat dacă sunteți vinovat sau este vorba de o scurgere din alte încăperi ce nu vă... mai detaliat aparțin și doar atunci este posibil de a discuta despre cine ar fi cazul să repare prejudiciul.
Puteți solicita inclusiv dumneavoastră o expertiză tehnică, de constatare și identificare a motivului scurgerilor, nu neapărat să fie constatare a prejudiciului, sigur, obligatoriu cu notificarea tuturor despre petrecerea acesteia ca să nu să se invoce ulterior că nu a fost informat.

29 iunie 2021
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna dl. Maxim, în afară de celea menționate de dl. Vitalie. Eu vreau să mă refer la celea menționate de DVS în privința amenințările. Eu vreau să te întreb, a fost luat o decizie de procuror în privința adresării la poliție, dacă da DVS conform Codului de procedură penală sunteți... mai detaliat în drept să apelați decizia procurorului la procurorul superior, mai apoi în istanța de judecată Articolul 313. Plîngerea împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale organului

de urmărire penală şi ale organului care exercită activitate

specială de investigaţii

(1) Plîngerile împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale organului de urmărire penală şi ale organelor care exercită activitate specială de investigaţii pot fi înaintate judecătorului de instrucţie de către bănuit, învinuit, apărător, partea vătămată, de alţi participanţi la proces sau de către alte persoane drepturile şi interesele legitime ale cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este de acord cu rezultatul examinării plîngerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plîngerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege.

(2) Persoanele indicate în alin.(1) sînt în drept de a ataca judecătorului de instrucţie:

1) refuzul organului de urmărire penală:

a) de a primi plîngerea sau denunţul privind pregătirea sau săvîrşirea infracţiunii;

b) de a satisface demersurile în cazurile prevăzute de lege;

c) de a începe urmărirea penală;

d) de a elibera persoana reținută pentru încălcarea prevederilor art. 165 și 166 din prezentul Cod;

e) de a elibera persoana deținută cu încălcarea perioadei de reținere sau a perioadei pentru care a fost autorizat arestul.

2) ordonanţele privind încetarea urmăririi penale, clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub urmărire penală;

3) alte acţiuni care afectează drepturile şi libertăţile constituţionale ale persoanei.

(3) Plîngerea poate fi înaintată, în termen de 10 zile, judecătorului de instrucţie la locul aflării organului care a admis încălcarea.

(4) Plîngerea se examinează de către judecătorul de instrucţie în termen de 10 zile, cu participarea procurorului şi cu citarea persoanei care a depus plîngerea, precum și a persoanelor ale căror drepturi și libertăți pot fi afectate prin admiterea plîngerii. Neprezentarea persoanei care a depus plîngerea și/sau a persoanelor ale căror drepturi și libertăți pot fi afectate prin admiterea plîngerii nu împiedică examinarea acesteia. Procurorul este obligat să prezinte în instanţă materialele corespunzătoare. În cadrul examinării plîngerii, procurorul şi persoana care a depus plîngerea, precum și persoanele ale căror drepturi și libertăți pot fi afectate prin admiterea plîngerii dau explicaţii.

(5) Judecătorul de instrucţie, considerînd plîngerea întemeiată, adoptă o încheiere prin care obligă procurorul să lichideze încălcările depistate ale drepturilor şi libertăţilor omului sau ale persoanei juridice şi, după caz, declară nulitatea actului sau acţiunii procesuale atacate. Constatînd că actele sau acţiunile atacate au fost efectuate în conformitate cu legea şi că drepturile sau libertăţile omului sau ale persoanei juridice nu au fost încălcate, judecătorul de instrucţie pronunţă o încheiere despre respingerea plîngerii înaintate. Copia de pe încheiere se expediază persoanei care a depus plîngerea şi procurorului.

(6) Încheierea judecătorului de instrucţie este irevocabilă, cu excepţia încheierilor privind refuzul în pornirea urmăririi penale, scoaterea persoanei de sub urmărirea penală, încetarea urmăririi penale, clasarea cauzei penale şi reluarea urmăririi penale, care pot fi atacate cu recurs la curtea de apel în termen de 15 zile de la data pronunţării.

29 iunie 2021