Vecinii vor sa schimbe acoperisul casei

16 iulie 2021 52

Buna ziua. Casele vecinilor sunt situate aproape de hotarul comun, sunt obtinute prin moștenire. Exista reguli pentru vecini care sa nu faca prejudicii în caz de schimbare a acoperișului? De exemplu, când vor scoate totul ce se afla pe casa: ardezie, lemn etc. se va face clar o mizerie mare. Eu am facut renovare la casa mea. Acum vecinii se apuca sa schimbe acoperișulNu reusim sa ne intelegem. Ce prevad regulile aplicabile in astfel de situatii? Multumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Cătălin Avxentiev
  • Student
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua, în cazul în care vecinii o să Vă cauzeze prejudiciu material prin schimbarea acoperișului, sunteți în drept de a cere repararea prejudiciului în baza răspunderii delictuale din Codul Civil:
Articolul 1998. Temeiul şi condiţiile generale ale răspunderii delictuale
(1) Cel care acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu... mai detaliat vinovăţie este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, şi prejudiciul moral cauzat prin acţiune sau omisiune.
Totodată, există regulile dreptului de vecinătate:
Articolul 586. Obligaţia de respect reciproc
Proprietarii terenurilor vecine sau ai altor bunuri imobile învecinate, pe lîngă respectarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de lege, trebuie să se respecte reciproc. Se consideră vecin orice teren sau alt bun imobil de unde se pot produce influenţe reciproce.
Articolul 598. Distanţa pentru construcţii, lucrări şi plantaţii
(1) Orice construcție, lucrare sau plantație se poate face de către proprietarul terenului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau regulamentul de urbanism, astfel încît să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.

17 iulie 2021