Vecinul își parchează mașina lângă gardul meu

30 septembrie 2019 25

Bună ziua! Vă rog mult să-mi dați un sfat cum să procedez cu vecinul care își parchează permanent mașina la mine lângă gard. La el lângă gard este liber, la mine lângă gard și-a facut parcare pentru el și toți cei care vin la el. Cum aș putea legal să-l dezvăt de acest obicei? Mulțumesc anticipat!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Mai jos găsiţi prevederile legale privind regulile de oprire şi staţionare a vehiculelor precum şi locurile în care sunt interzise oprirea şi staţionarea (Hotărîrea cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere):

Oprirea şi staţionarea voluntară. Parcarea

68. 1) Oprirea... mai detaliat sau staţionarea voluntară a vehiculelor este permisă într-un rînd, paralel cu marginea carosabilului (în locurile în care partea carosabilă este lărgită, amplasarea vehiculelor poate fi alta decît cea indicată), dacă prin indicatoare sau marcaj nu este prescrisă altă modalitate. Excepţie de la regulă fac motocicletele fără ataş, ciclomotoarele şi bicicletele, care pot fi oprite sau staţionate pe carosabil în două rînduri.
2) În cazul staţionării, în locurile care nu sînt delimitate prin marcaj, conducătorii de vehicule trebuie să folosească raţional suprafaţa acestui teren.
3) În localităţi oprirea sau staţionarea se va efectua în modul următor:
a) pe partea dreaptă a carosabilului cît mai aproape de bordură sau pe acostament;
b) pe ambele părţi ale drumului cu circulaţia în sens unic, dacă este liberă cel puţin o bandă pentru circulaţie (autocamioanele cu masa maximă autorizată ce depăşeşte 3500 kg pot opri pe partea stîngă numai pentru a încărca sau descărca bunuri);
c) autoturismele şi motocicletele pot fi oprite sau staţionate intrînd parţial ori în întregime pe trotuar, numai în locurile special amenajate, marcate prin indicatorul 5.48.1 sau 5.48.2, precum şi prin marcajul 1.1.1, d). Staţionarea trebuie efectuată în conformitate cu modul indicat pe panoul adiţional 6.8.2, 6.8.3, 6.8.6–6.8.9, asociat indicatorului, lățimea minimă a căii de circulație lăsate la dispoziția pietonilor cu mobilitate limitată trebuie să fie de cel puțin 1,5 metri;
d) vehiculele utilizate pentru prestarea serviciilor de transport pot staționa doar pe timpul încărcării și descărcării bunurilor pentru unitățile comerciale ale agenților economici amplasați în zona de acțiune a indicatoarelor 3.31-3.32.3;
e) vehiculele utilizate pentru prestarea serviciilor de transport populației sau instituțiilor amplasate în vecinătatea trotuarelor (în zona de acțiune a indicatorului 3.31) pot opri în aceste locuri doar pe timpul prestării serviciilor.
f) vehiculele staționate nu trebuie să blocheze accesul la scări, rampe sau planuri înclinate de bordură, destinate persoanelor cu dizabilități și altor grupuri cu mobilitate redusă
4) Pe drumurile din afara localităţilor vehiculele vor fi oprite sau staţionate numai în afara carosabilului, pe partea dreaptă, iar în cazul în care aceasta nu este posibil − cît mai aproape de marginea dreaptă a carosabilului, paralel cu axa acestuia.
Staţionarea de lungă durată (odihnă, popas de noapte etc.) se permite numai în locurile de parcare sau în afara drumului.
681. Accesul pentru autovehiculele utilate cu sistem de alimentare cu gaze este interzis:
a) în parcările subterane ale clădirilor locative multietajate, clădirilor de menire social-culturală, clădirilor cu destinaţie publică şi administrativă;
b) în parcările supraterane de tip închis.
682. Interzicerea accesului pentru autovehiculele utilate cu sistem de alimentare cu gaze este semnalizată prin indicatorul 3.34.
69. Oprirea este interzisă:
a) pe trecerile la nivel cu calea ferată şi mai aproape de 50 m faţă de acestea;
b) în tuneluri, pe poduri, viaducte, rampe şi sub acestea;
c) pe platforma drumului în apropiere de curba periculoasă sau sfîrşitul rampei sectorului de drum, în cazul în care cîmpul vizual este mai mic de 100 m, cel puţin într-o direcţie;
d) pe trecerile pentru pietoni şi la o distanţă mai mică de 5 m înainte de acestea;
e) în intersecţii şi la o distanţă mai mică de 15 m de la acestea;
f) în stațiile vehiculelor de rută și pe un spaţiu mai mic de 25 m faţă de locurile special amenajate pentru oprirea vehiculelor de rută sau taximetrelor ori de la locurile semnalizate prin marcajul 1.17, iar în lipsa lor acest spaţiu se determină de la indicatoarele 5.6 – 5.8, dacă prin aceasta se creează obstacole vehiculelor în cauză ;
g) în dreptul marcajului longitudinal continuu, în cazul în care conducătorii de vehicule care circulă în acelaşi sens vor fi impuşi să treacă peste acest marcaj;
h) în locurile în care, prin aceasta, devine imposibilă observarea indicatorului sau a semnalului semaforului;
i) în locurile în care vehiculul creează obstacole altor participanţi la trafic;
j) pe gazoane;
k) pe linia de tramvai sau imediat lîngă aceasta, în cazul în care se creează obstacole circulaţiei tramvaielor;
e) la cererea agentului de circulaţie, atunci cînd se creează obstacole desfășurării unor evenimente publice, trecerii coloanelor oficiale sau se periclitează prin aceasta siguranța publică, chiar dacă în lipsa acestor situații staționarea este regulamentară
70. Staţionarea este interzisă:
a) în locurile în care este interzisă oprirea;
b) pe drumurile publice cu o lăţime a carosabilului mai mică de 6 m;
c) la ieşirile de pe teritoriile adiacente drumului;
d) pe sectoarele de drum cu declivitate pronunţată, semnalizate prin indicatoarele 1.14.1 şi 1.14.2;
e) la cererea agentului de circulaţie, atunci cînd se creează obstacole desfășurării unor evenimente publice, trecerii coloanelor oficiale sau se periclitează prin aceasta siguranța publică, chiar dacă în lipsa acestor situații staționarea este regulamentară.
71. 1) Conducătorul poate părăsi vehiculul doar după ce a luat măsurile necesare pentru a exclude pornirea de la sine a vehiculului sau utilizarea lui în lipsa conducătorului.
2) Se interzice deschiderea portierelor vehiculului oprit, în cazul în care se expune pericolului conducătorul sau pasagerii ori se creează obstacole altor participanţi la trafic.
3) În caz de oprire fortuită, în locurile unde oprirea este interzisă, conducătorul trebuie să ia măsuri pentru deplasarea vehiculului din locurile în cauză, iar dacă aceasta este imposibil − să semnalizeze autovehiculul în conformitate cu punctul 37, subpunctul 1), litera b) din prezentul Regulament.
72. 1) În cazul staţionării pe carosabil pe timp de noapte, în locurile neiluminate ale drumurilor publice, autovehiculul trebuie să fie semnalizat conform punctului 34 subpunctul 4) din prezentul Regulament.
2) Pe timp de noapte, pe drumurile publice este interzisă staţionarea maşinilor autopropulsate, a remorcilor, precum şi a vehiculelor cu tracţiune animală.
73. Parcarea vehiculelor este permisă numai în locurile destinate acestui scop, semnalizate prin indicatoarele 5.48.1 – 5.48.3 şi/sau marcajul 1.1.1,d).

Dreptul de vecinătate prevede că proprietarii terenurilor vecine sau ai altor bunuri imobile învecinate, pe lîngă respectarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de lege, trebuie să se respecte reciproc. Proprietarul terenului sau al unui alt bun imobil nu poate interzice influenţa pe care o exercită asupra bunului său bunul celuilalt proprietar, dacă nu împiedică proprietarul în folosirea bunului sau dacă încalcă nesemnificativ dreptul acestuia. Deci, dacă depistaţi că prin aceste acţiuni, vecinul încalcă unul din punctele menţionate în lege sau, vă împiedică în folosirea bunului Dvs., aveţi tot dreptul să vă adresaţi organelor competente.

Servus

1 octombrie 2019