Vecinul nu-mi permite sa repar partea casei, la care acces exista doar de pe lotu lui

20 august 2019 19

Constructie veche, de peste 50 ani, hotarul trece pe fundamentul cu peretele constructiei. Vecinul nu-mi permite sa repar partea care se afla spre lotul lui.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Bună ziua!

În cazul dat urmează să-l notificați în scris, cu dovada recepției notificării, cu prevenirea despre intenția de a-l acționa în justiție dacă refuză.
Ulterior, dacă refuza acționați vecinul în instanta de judecată și solicitați obligarea acestuia sa va permită accesul pe terenul sau în scopul efectuării lucrărilor de reparație... mai detaliat stringent necesare.

Soluția în cazul dat este reglementată de Codul Civil în articolul de mai jos:
Articolul 600. Accesul pe terenul altuia
(1) Orice proprietar este obligat ca, după primirea unui aviz scris sau verbal, să permită vecinului accesul pe teritoriul său, după caz, pentru efectuarea şi întreţinerea unei construcţii, plantaţii şi efectuarea unor alte lucrări pe terenul vecin.
(2) Proprietarul care este obligat să permită accesul pe teritoriul său are dreptul la compensarea prejudiciului cauzat doar prin acest fapt şi la restabilirea terenului în starea anterioară.
(3) În cazul în care, datorită unei forţe naturale sau forţe majore, un bun a pătruns pe un teren străin sau a fost transportat acolo, proprietarul terenului trebuie să permită căutarea şi ridicarea bunului, dacă nu a purces el însuşi la căutare sau nu-l restituie. Bunul continuă să aparţină proprietarului său, cu excepţia cazului cînd acesta renunţă la el. Proprietarul terenului poate cere ridicarea bunului străin şi aducerea terenului în situaţia anterioară.
(4) Proprietarul terenului care efectuează şi întreţine construcţii, plantaţii sau execută alte lucrări pe teritoriul său nu are dreptul să pericliteze terenul vecin sau să compromită trăinicia construcţiilor, lucrărilor sau plantaţiilor situate pe acesta.

Codul Civil al Republicii Moldova
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112573&lang=ro


Succes.

25 august 2019