Verificarea condiţiilor de păstrare a armei

8 august 2023 3

Bună ziua. Cum pot face încheierea de verificare a condiţiilor de păstrare, caracteristică a unei arme? Aș vrea să fac permis de portarma și nu înțeleg anume această condiție. Puteți, vă rog, să mă lămuriți? Mulțumesc anticipat!

Jurist comments 1

Download discussion
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
https://servicii.gov.md/ro/service/006000200
Trebuie să aveți safeu pentru păstrarea armei și munițiilor.
Legea https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=136157&lang=ro# prevede:
Articolul 14. Condiţiile de păstrare şi de port al armelor letale şi neletale supuse autorizării

(1) Titularul dreptului de deţinere şi, după caz, de port şi de folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării are obligaţia de... mai detaliat a păstra arma înscrisă în permisul de armă în condiţii de securitate şi de a nu permite accesul la ea al persoanelor neautorizate.

(2) Păstrarea la domiciliul deţinătorului a armei prevăzute la alin. (1) se face în locuri special destinate, în seif metalic fixat de podea sau de perete, astfel încît să fie exclus accesul persoanelor neautorizate.

Avizul cu privire la condiţiile de păstrare şi de asigurare a siguranţei armei şi muniţiei la domiciliu, este întocmit de către reprezentanţii organului de poliţie sau, după caz, ai asociaţiei, federaţiei sau clubului sportiv din care face parte

9 august 2023