Vînzarea casei dupa divort

12 octombrie 2017 82

Buna ziua. Spuneti-mi, va rog, daca părinții au împărțit casa după divorț și unul din ei vrea sa o vîndă, e posibil fara permisul celuilalt? Multumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Aliona Barbăscumpă
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Buna ziua.
Proprietarul une cote-parti dintr-un bun imobil poate sa vinda cota sa parte. Respectiv, daca parintii Dvs au impartit pe cote parti ideale casa (bunul imobil), atunci oricare din ei are dreptl sa vinda cota sa parte , cu respectarea unor conditii, si anume:
Potrivit art. 351 alin. (3) Cod Civil... mai detaliat "Coproprietarul poate să înstrăineze cota sa parte, respectînd dreptul de preemţiune al celorlalţi coproprietari".
Mai mult, Articolul 352. Dreptul de preemţiune, prevede:
(1) În cazul vînzării unei cote-părţi din bunurile proprietate comună pe cote-părţi, cu excepţia vînzării la licitaţie, ceilalţi coproprietari au dreptul preferenţial de a cumpăra cota la preţul cu care se vinde şi în aceleaşi condiţii.
(2) Vînzătorul cotei-părţi este obligat să notifice ceilalţi coproprietari că intenţionează să-şi vîndă cota, indicînd preţul şi celelalte condiţii de vînzare. Dacă ceilalţi coproprietari renunţă să-şi exercite dreptul de preemţiune sau nu îl exercită în decursul unei luni din ziua notificării în cazul bunului imobil şi în decursul a 10 zile în cazul bunului mobil, vînzătorul are dreptul să vîndă oricărei persoane cota sa parte. Dacă mai mulţi coproprietari îşi manifestă intenţia de a dobîndi cota-parte, vînzătorul are dreptul să aleagă dintre aceştia cumpărătorul.
(3) Cînd cota-parte se vinde fără respectarea dreptului de preemţiune, oricare coproprietar poate intenta, în decursul a 3 luni, acţiune în instanţa de judecată pentru a i se atribui drepturi şi obligaţii de cumpărător.

12 octombrie 2017