Vinzarea une cote - parti din casa

28 ianuarie 2019 89

Buna! Spuneti-mi, va rog, daca un vecin vinde cota parte din casa (curte comuna cu casa comuna) iar unul din cei 4 nu semneaza contractul de vanzare (sau nu da acordul) , care sunt urmarile? Va rog sa indicati, daca e posibil, punctul din legislate. Merci!!!

Comentariile juriștilor 9

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Buna Dna Rodica,

În cazul în care sunt determinate cotele părți, coproprietarul care dorește să-și înstrăineze cota sa parte, acesta urmează mai întâi să îi înainteze o oferta de vânzare fiecăruia dintre ceilalți coproprietari și doar în cazul în care nici unul din ei nu procură în interiorul termenului respectiv, atunci... mai detaliat persoana este în drept să vândă cota sa parte unei terțe persoane.

Mai jos vedeți ce spune Codul civil al RM la articolul 352. Dreptul de preemţiune
(1) În cazul vînzării unei cote-părţi din bunurile proprietate comună pe cote-părţi, cu excepţia vînzării la licitaţie, ceilalţi coproprietari au dreptul preferenţial de a cumpăra cota la preţul cu care se vinde şi în aceleaşi condiţii.
(2) Vînzătorul cotei-părţi este obligat să notifice ceilalţi coproprietari că intenţionează să-şi vîndă cota, indicînd preţul şi celelalte condiţii de vînzare. Dacă ceilalţi coproprietari renunţă să-şi exercite dreptul de preemţiune sau nu îl exercită în decursul unei luni din ziua notificării în cazul bunului imobil şi în decursul a 10 zile în cazul bunului mobil, vînzătorul are dreptul să vîndă oricărei persoane cota sa parte. Dacă mai mulţi coproprietari îşi manifestă intenţia de a dobîndi cota-parte, vînzătorul are dreptul să aleagă dintre aceştia cumpărătorul.
(3) Cînd cota-parte se vinde fără respectarea dreptului de preemţiune, oricare coproprietar poate intenta, în decursul a 3 luni, acţiune în instanţa de judecată pentru a i se atribui drepturi şi obligaţii de cumpărător.
(4) Cesiunea dreptului de preemţiune la cumpărarea unei cotei-părţi din proprietatea comună nu se admite.


http://www.legis.md/cautare/rezultate/110279

29 ianuarie 2019

Buna ziua ! Cum pot lua legatura cu Dvs ?

30 ianuarie 2019

Vreau sa mai concretizez, daca puteti sa-mi raspuneti : Daca totusi un co-proprietar nu semneaza din anumite motive , notarul este in drep sa intocmeasca contractul de vinzare - cumparare si el v-a avea putere juridica ?
Cum poti sa dovedesti ca ai fost informat sau cum cumparatorul v-a dovedi... mai detaliat ca te-a informat , este oare necesar sa fie in forma scrisa instiintarea ?
Va mtumesc anticipat !!!

30 ianuarie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Buna

1. Ceilalți coproprietari nu au nici dispoziție careva instrumente juridice de natură să-l împiedice pe acel coproprietar care dorește să-și vândă cota sa parte să nu o facă.

2. Semnătura celorlalți coproprietari nu este necesară.

3. Coproprietarul care intenţionează să-și vândă cota sa parte ar trebui sa va comunice intenția și... mai detaliat oferta sa astfel încât să posede dovada că a fost respectat dreptul de preemțiune.
De regulă, comunicarea se face în scris sub semnătura persoanei în cauză ori a reprezentantului împuternicit sau printr-o scrisoare recomandată însoțită de un aviz de recepție.

30 ianuarie 2019

P.2 . Cum adica nu este necesar ,doar la notar se cere semnatura tuturor coproprietarilor , ca confirmare ca suntem de acord..

30 ianuarie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Deoarece nu este necesar!

Citiți încă odată, atent, primul meu răspuns și atrageți atenție la prevederile articolului 352 Cod Civil al RM.

30 ianuarie 2019

Si atunci de ce sunt chemati ceialti coproprietrai al notar sa depuna semnaturile.

30 ianuarie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Întrebați notarul.
Probabil că acesta vrea să se asigure că toți cunosc și nu au nimic împotrivă, însă, după cum ați văzut Codul civil spune clar cum urmează să se acționeze.

30 ianuarie 2019

Bine. Merci mult !!!

30 ianuarie 2019