Viza de resedinta

14 aprilie 2019 20

Buna ziua! Am o astfel de problema: am vandut apartamentul in care locuiam si pana la moment alta locuinta nu mi-am procurat. Prin urmare, inregistrare la domiciliu nu am. Dupa perfectarea buletinului de identitate am in fisa inscriptia "fara inregistrare la domiciliu". Intrebarea e urmatoarea: pot eu fara viza de resedinta sa inchei un contract de comodat pe un automobil (am nevoie sa imprumut masina de la un prieten)?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Buna Igor

Da aveți posibilitatea de a încheia contract de comodat. Indicați în contract ultimul domiciliu sau reședința temporară actuală.

Mai jos vedeți prevederile Codului civil la acest capitol
Articolul 38. Domiciliul și reședința temporară
(1) Domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta își are reședința obișnuită. Se... mai detaliat consideră că persoana își păstrează domiciliul atît timp cît nu și-a stabilit un altul.
(2) Reședința obișnuită demonstrează o legătură apropiată și stabilă a persoanei fizice cu locul vizat. La determinarea reședinței obișnuite se iau în considerare toate elementele de fapt relevante, în special durata și regularitatea prezenței persoanei în locul vizat, precum și condițiile și motivele acestei prezențe.
(3) Reședința temporară a persoanei fizice este locul unde își are locuința temporară sau secundară.
(4) Stabilirea sau schimbarea domiciliului nu operează decît atunci cînd cel care ocupă sau se mută într-un anumit loc a făcut-o cu intenția de a avea acolo reședința obișnuită. Dovada intenției rezultă din declarațiile persoanei făcute la autoritățile competente să opereze stabilirea sau schimbarea domiciliului, iar în lipsa acestor declarații, din orice alte împrejurări de fapt.
(5) Persoana al cărei domiciliu nu poate fi stabilit cu certitudine se consideră domiciliată la locul reședinței sale temporare.
(6) În lipsă de reședință temporară, persoana este considerată că domiciliază la locul ultimului domiciliu, iar dacă acesta nu se cunoaște, la locul unde acea persoană se găsește.
Articolul 39. Dovada domiciliului sau a reședinței temporare
(1) Pînă la proba contrară, domiciliul sau reședința temporară a persoanei fizice se prezumă că se află la locul menționat ca atare în buletinul de identitate sau, după caz, în alt act de identitate prevăzut de lege.
(2) În lipsa acestor mențiuni ori atunci cînd acestea nu corespund realității, stabilirea sau schimbarea domiciliului ori a reședinței temporare nu va putea fi opusă altor persoane.
(3) Dispozițiile alin. (2) nu se aplică în cazul în care domiciliul sau reședința temporară a fost cunoscută prin alte mijloace de cel căruia i se opune.

15 aprilie 2019