Viza de reșediță a părinților este motiv pentru a întoarce în teritoriu copilul mic care nu are rude de facto?

14 iunie 2017 187

Activez în domeniul protecției sociale, avem un caz în care avem nevoie de informare corectă și veridică. Este vorba de situația unui copil cu cerințe educative speciale, părinții căruia sunt la fel cu dizabilități, fiind plasați într-un centru specializat. Copilul s-a aflat într-un centru specializat de la naștere, care se află în alt raion. La moment, perioada de plasament se încheie, unde trebuie reîntors copilul, pentru că se solicită întoarcerea acestuia în raionul unde sunt plasați părinții, dar nu are aici rude, deoarece aceștia provin din altă localitate. În plus nu sunt dezvoltate servicii specializate pentru acest copil. Care ar fi procedura? Nu vrem să traumăm copilul, părinții nu sunt capabili să fie dezinstituționalizați, cu atît mai mult să crească un copil.
PS: Nici specialiștii de la minister nu ne-au oferit o explicație certă, din acest motiv suntem nevoiți să apelăm la dvs.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Sub rezerva de interpretare>
Consider ca Autoritatea tutelara, la evidenta careia se afla acel copil, este autoritatea care ar trebui sa intreprinda toate masurile necesare realizarii intereselor copilului.
Legea privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi - http://lex.justice.md/md/348972/... mai detaliat
stabileşte procedurile de identificare, evaluare, asistenţă, referire, monitorizare şi evidenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, precum şi autorităţile şi structurile responsabile de aplicarea procedurilor respective.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
In primul rind, trebuie sa existe o Hotarire judecatoreasca definitiva prin care au fost instituite masuri de ocrotire judiciara instituite in privinta parintilor (anterior curatela). Daca nu exista, Autoritatea tutelara este in drept sa solicite instantei de judecata instituirea unor astfel de masuri. Prin aceasta, ar exista temei juridic pentru plasamentul de lunga durata al copilului, asa cum prevede art. art. 12, 15, 16 si 17 din Legea mentionata.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Este foarte straniu cum reprezentantii Ministerului nu au oferit o solutie la aceasta dilema, avind in vedere faptul ca in acea localitate in care se solicita a fi transferat copilul nu exista centre de plasament specializate...?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Care este temeiul pentru care expira termenul de plasament? In temeiul Legii mentionate, cu avizul autoritatilor competente, s-ar putea emite o Decizie noua de plasament al copilului, pe motiv ca parintii acestuia sunt cu dizabilitati.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este o chestiune complexa, ar trebui de studiat inclusiv si Regulamentul Centrului de plasament, dar si Deciziile emise in privinta acelui copil.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ca raspuns scurt la intrebarea adresata - viza de resedinta a parintilor nu constituie un temei juridic pentru declinarea plasamentului de catre Centrul unde actual este la evidenta copilul minor, cu transferarea acestuia. Primordiale sunt interesele copilului, iar Autoritatea tutelara (Centrul) are la indemina pirghii pentru a insista asupra faptului ca copilul sa ramina integrat in plasamentul actual.

14 iunie 2017