Voi primi pensie de întreținere dacă soțul muncește neoficial?

3 decembrie 2023 2

Bună! Sunt divorțată și am un copil de un anișor. Soțul refuză să imi acorde ajutor material dupa divorț, doar strict ce este necesar copilului. Eu însă tot am nevoie să trăiesc cumva (comunale, mâncare). Indemnizația de 1.000 lei nu este suficientă și nu pot să mă angajez până copilul este atât de mic.

Jurist comments 1

Download discussion
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua, puteti depune actiune in instanta de judecata privitor la întretinerea dvs pînă la împlineste copilul virsta de 3 ani.

Articolul 82. Obligaţia soţilor de a se întreţine reciproc

(1) Soţii îşi datorează întreţinerea materială reciprocă.

(2) În cazul refuzului de a acorda întreţinere şi dacă între soţi nu există un... mai detaliat contract privind plata pensiei de întreţinere, dreptul de a porni o acţiune în instanţa judecătorească privind încasarea acesteia de la celălalt soţ îl au:

a) soţul inapt de muncă (care a atins vîrsta de pensionare sau este persoană cu dizabilitate severă, accentuată sau medie) şi care necesită sprijin material;

b) soţia în timpul gravidităţii;

c) soţul care îngrijeşte copilul comun timp de 3 ani după naşterea acestuia;

d) soţul care îngrijeşte pînă la vîrsta de 18 ani un copil comun cu dizabilităţi sau care îngrijeşte un copil comun cu dizabilități severe din copilărie, dacă acest soţ nu lucrează şi copilul necesită îngrijire.

(3) Pensia de întreţinere se plăteşte persoanelor enumerate la alin.(2) numai în cazul cînd acestea nu au un venit propriu suficient, iar soţul care datorează întreţinere are posibilitatea de a o plăti.

3 decembrie 2023