ВОПРОС НЕДВИЖИМОСТИ

10 martie 2020 23

МОЙ СЫН УЕХАЛ 12 ЛЕТ НАЗАД В ИТАЛИЮ, НЕ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ОПЛАТЕ КВАРТПЛАТЫ, Я ЕГО ВПИСАЛА В ПРИВАТИЗАЦИЮ В НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНЕМ ВОЗРАСТЕ. А ТЕПЕРЬ Я НЕ МОГУ ПРОДАТЬ КВАРТИРУ, ОН НЕ ИДЕТ НА КОНТАКТ. МОГУ Я ЕГО ВЫПИСАТЬ?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
daca fiul este înregistrat drept coproprietar, adică a participat la privatizare, în așa caz, radierea acestuia de la viza de reședință nu rezolvă problema, la vînzare este obligatoriu acordul acestuia în calitate de coproprietar.
Vînzarea poate fi efectuată doar prin intermediul instanței de judecată, adică, adjudecarea cotei ce îi revine, sau... mai detaliat scoaterea imobilului la vînzare prin intermediul executorul judecătoresc, acest fapt se rezolvă prin intermediul hotărîrii judecătorești, care va înlocui acordul acestuia. Procedura este una complicată.
Este vorba despre un drept de proprietate, care nu poate fi încetat în lipsa unui acord a proprietarului sau a unei hotărîri în acest sens.

10 martie 2020