Вопрос по Prima Casa

12 august 2020 51

Здравствуйте. Я не замужем, работаю у частника. Имею ли я шанс получить ипотеку на квартиру или это касается только семейных пар?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Artur Artur
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Buna ziua Ksenia,

Iata care sunt condițiile:

Pentru a putea deveni beneficiar al Programului, în momentul depunerii cererii la creditor (banca finanțatoare), solicitantul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:
1) să aibă vîrsta de pînă la 45 de ani;
2) să fie cetăţean al Republicii Moldova, angajat în Republica Moldova, şi să dispună de... mai detaliat venituri din surse oficiale;
3) mărimea ratei lunare pentru achitarea creditului ipotecar, plus dobînda și comisionul de garantare, să nu depăşească 50% din veniturile oficiale nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia, precum și ale rudelor de gradul I ale beneficiarului şi/sau ale soţului/soţiei acestuia;
4) să nu deţină în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei o locuinţă cu o suprafaţă locuibilă de peste 9 m2 pentru fiecare membru al familiei în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe. Se consideră eligibilă şi persoana care deţine, în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, o locuinţă, indiferent de suprafaţa acesteia, într-un sat (o comună), dobîndită prin moştenire sau donaţie;
5) soţul/soţia beneficiarului să nu deţină în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, cu excepţia beneficiarului, nicio locuinţă cu o suprafaţă locuibilă de peste 9 m2 pentru fiecare membru al familiei în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe. Se consideră eligibilă şi persoana al cărei soţ/soţie deţine, în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, o locuinţă, indiferent de suprafaţa acesteia, într-un sat (o comună), dobîndită prin moştenire sau prin donaţie;
6) beneficiarul sau soţul/soţia acestuia să nu fi procurat o locuinţă prin intermediul Programului;

13 august 2020
Mihaela Pascal
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Pentru mai multe informații puteți consulta portalul programului guvernamental Prima Casă: www.primacasa.gov.md.

Succes!

13 august 2020