Vreau să construiesc un gard

26 decembrie 2022 32

Bună ziua. Pot să construiesc un gard, nu pe hotarul dintre vecini, dar pe terenul meu din curtea casei, fără autorizație de construcție și certificat de urbanism?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Ion.
Fără autorizație de construcție puteți construi numai dacă la moment acolo deja există gard iar dumneavoastră doriți să-l reparați.
Deasemeni puteți construi gard fără autorizație de construcție dacă viitorul gard nu va fi cu fundație de beton sau va fi din gard verde din plante. Totodată trebuie... mai detaliat să aveți acordul vecinului sau să amplasați gardul la o distanță de minim 60 cm de la linia hotarului.

Anexez prevederile legale relevante

Legea Nr. 163 din 09-07-2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie
Articolul 14. Lucrările de construcţie care se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire
(1) Se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire lucrările care nu modifică structura de rezistenţă, aspectul exterior, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente. Din categoria acestor lucrări fac parte:
a) reparaţii pentru împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, dacă nu se modifică forma acestora;

Codul Civil
Articolul 598. Distanţa pentru construcţii, lucrări şi plantaţii
(1) Orice construcție, lucrare sau plantație se poate face de către proprietarul terenului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau regulamentul de urbanism, astfel încît să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.
(2) Arborii, cu excepţia celor mai mici de doi metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii, trebuie sădiţi la distanţa stipulată de lege, de regulamentul de urbanism sau de obiceiul locului, dar care să nu fie mai mică de 2 metri de linia de hotar.
(3) În caz de nerespectare a distanţei prevăzute la alin.(1) şi (2), proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară demolarea construcției sau scoaterea ori tăierea la înălţimea cuvenită a arborilor, plantaţiilor ori gardurilor pe cheltuiala proprietarului terenului pe care acestea sînt ridicate.

28 decembrie 2022