Vreau să dau numele meu copilului femeii cu care trăiesc

6 octombrie 2021 22

Bună ziua. Trăiesc cu o femeie care este divorțată și are un copil de 2 ani. Fostul ei soț nu achita pensia alimentara, la judecata nu se prezintă. Este vreo soluție ca să inscriem copilul în familia mea?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Schimbarea numelui de familie şi prenumelui copilului

(1) În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.

(2) În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau... mai detaliat a prenumelui copilului este soluţionată de către organul stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.

Astfel, daca nu se clarifică amiabil, totul se rezolva prin instanța cu acțiuni mai agresive.

O alta soluție este adopția, astfel o sa fiți identificat ca tată in certificatul de naștere(daca se dorește).

8 octombrie 2021