Vreau să devamez o mașină cu numere românești

3 februarie 2021 28

Vreau să devamez o mașină cu numere românești. Sunt voluntar aș dori să știu daca am ceva facilități în această privință.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihaela Pascal
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Bună ziua.
Codul vamal nu prevede acordarea facilităților pentru cazul tău.

Art. 20 din Codul vamal prevede următoarele:
(41) Se permite introducerea şi plasarea sub regim vamal de import a mijloacelor de transport, indiferent de termenul lor de exploatare:

1) importate pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor în temeiul prevederilor art. 49... mai detaliat alin. (3) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, clasificate la poziția tarifară 8703 (cu capacitatea cilindrică a motorului de pînă la 2500 cm3 inclusiv);

2) importate cu titlu gratuit (donaţie), destinate pentru:

a) scopuri medicale, clasificate la pozițiile tarifare 8702 şi 8703;

b) stingerea incendiilor, clasificate la poziția tarifară 870530000;

c) curățarea străzilor, împrăştiat materiale, colectarea deșeurilor, clasificate la poziţia tarifară 8705.

Pot beneficia de facilitatea fiscală și vamală respectivă atît beneficiarii, cu condiţia utilizării mijloacelor de transport menționate exclusiv în conformitate cu destinația lor finală, cît şi persoanele terţe care au importat aceste mijloace de transport către beneficiari.

Beneficiarii şi persoanele terţe nu pot comercializa, dona, transmite prin moștenire sau orice altă formă de dare în posesie ori folosință, transmite în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar mijloacele de transport menționate. În cazul în care aceste prevederi nu se respectă, sumele TVA, accizele, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se calculează şi se achită de către beneficiar sau de către persoana terţă, în funcție de cine a plasat aceste mijloace de transport sub regimul vamal de import, de valoarea în vamă a mijloacelor de transport şi/sau de capacitatea cilindrică a motorului la data importului.

Prin derogare de la aceste prevederi, după expirarea termenului de 5 ani de la data beneficierii de scutire de drepturi de import, beneficiarilor din rîndul persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor li se permite comercializarea mijloacelor de transport.

Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport menționate şi de beneficiere de facilitatea fiscală respectivă este stabilit de Guvern.

3 februarie 2021