Vreau să divortez, dar soțul mi-a ascuns actele

12 martie 2020 43

Vreau să divorțez, dar sotul nu-mi fa voie nici sa ies din casă și mi-a ascuns actele. Încă mă amenință că va plăti ca să-mi ia copilul de 11 ani, dacă nu-mi retrag actele de la universitatea la care îmi fac studiile. Ce pot să fac ca să ies din situația aceasta?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
În cazul menținerii cu forța, apelați la poliție, actele le puteți restabili la oricare din centrele multifuncționale ale ASP, e nevoie de certificat de căsătorie și buletin.
Cît privește domiciliul copilului, nu e așa ușor, instanța va stabili domiciliul rezultînd din condițiile pe care le poate oferi fiecare dintre părinți, totodată,... mai detaliat poate inclusiv să solicite opinia copilului.

Articolul 63. Domiciliul copilului minor
(1) În cazul cînd părinţii locuiesc separat, domiciliul copilului care nu a atins vîrsta de 14 ani se determină prin acordul părinţilor.
(2) Dacă un atare acord lipseşte, domiciliul minorului se stabileşte de către instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de interesele şi părerea copilului (dacă acesta a atins vîrsta de 10 ani). În acest caz, instanţa judecătorească va lua în considerare ataşamentul copilului faţă de fiecare dintre părinţi, faţă de fraţi şi surori, vîrsta copilului, calităţile morale ale părinţilor, relaţiile existente între fiecare părinte şi copil, posibilităţile părinţilor de a crea condiţii adecvate pentru educaţia şi dezvoltarea copilului (îndeletnicirile şi regimul de lucru, condiţiile de trai etc.)
(3) La determinarea domiciliului copilului minor, instanţa judecătoreasă va cere şi avizul autorităţii tutelare teritoriale în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiecăruia dintre părinţi.

13 martie 2020