Vreau să-l acționez în judecată pe executorul judecătoresc

8 februarie 2023 51

Bună ziua! Îl pot acționa în judecată pe executorul judecătoresc? Există vreo procedură anume (de ex. etapă prejudiciară)?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Oleg.
Totul depinde ce anume vreţi să obţineţi.
Dacă executorul vă datorează bani (în calitate de debitor) atunci trebuie de respectat procedura prealabilă.
Dacă doriţi să contestaţi actele executorului în cadrul unei proceduri de executare atunci aveţi la dispoziţie termen determinat de acţiune, în calitate de pîrît va fi creditorul... mai detaliat executării iar executorul va fi intervenient.

Codul de executare prevede:
Articolul 162. Termenul de contestare a actelor de executare

întocmite de executorul judecătoresc

(1) Actul de executare întocmit de executorul judecătoresc poate fi contestat de participanţii la procesul de executare în termen de 15 zile de la data săvîrşirii lui ori a refuzului de a săvîrşi anumite acte, dacă legea nu prevede altfel. Terţii care nu au participat la procesul de executare pot contesta actele de executare, întocmite de executorul judecătoresc, în termen de 15 zile de la data la care au aflat ori trebuie să afle despre aceste acte.

Articolul 163. Procedura de judecare a cererii

(1) Reclamaţiile din cererea privind contestarea actelor de executare întocmite de executorul judecătoresc sau a acţiunilor/inacţiunii acestuia se înaintează împotriva creditorului sau debitorului. Cererea se judecă în condiţiile Codului de procedură civilă. Executorul judecătoresc atras din oficiu în calitate de intervenient accesoriu este obligat să prezinte instanţei de judecată copia certificată a procedurii de executare şi să dea explicaţii scrise referitoare la actele contestate.

(2) În cazul contestării actului întocmit de executorul judecătoresc, sarcina probaţiunii este pusă în seama reclamantului.

(3) Actele de executare întocmite de executorul judecătoresc, legale în fond, nu pot fi anulate pe motive formale.

(31) Nerespectarea cerinţelor prevăzute la art.65 alin.(3) din prezentul cod serveşte drept temei pentru scoaterea cererii de pe rol în conformitate cu prevederile art.267 lit.a) din Codul de procedură civilă.

(32) Dacă se contestă cuantumul onorariului sau al cheltuielilor de executare ale executorului judecătoresc, reclamaţia se înaintează împotriva acestuia.

(4) Încheierea instanţei de fond poate fi atacată cu recurs.

(5) În cazul respingerii cererii, reclamantul poate fi obligat, la cererea intimatului sau a executorului judecătoresc, la repararea prejudiciului cauzat prin întîrzierea executării, iar cînd contestaţia a fost depusă cu rea-credinţă, reclamantul este obligat la plata unei amenzi judiciare în mărime de la 10 la 30 de unităţi convenţionale.

(6) Încheierea judecătorească prin care s-a constatat refuzul neîntemeiat al executorului judecătoresc de a întocmi/a efectua un anumit act şi prin care s-a dispus obligarea acestuia la îndeplinirea actului respectiv se execută de către executorul judecătoresc imediat sau în termenul stabilit de instanţa de judecată.

(7) În cazul neexecutării fără motive întemeiate a cerinţei instanţei de judecată privind prezentarea copiei certificate a procedurii de executare sau prezentarea explicaţiilor scrise ori în cazul neexecutării în termen a încheierii judecătoreşti indicate la alin.(6) din prezentul articol, executorul judecătoresc se sancţionează de instanţa de judecată cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale. Încheierea instanţei de judecată privind aplicarea sancţiunii este executorie din momentul emiterii şi poate fi atacată cu recurs odată cu încheierea prin care se soluţionează cererea privind contestarea actelor de executare.

8 februarie 2023