Vreau să stabilesc domiciliul copilului peste hotare

4 mai 2020 59

Bună ziua. Eu am un copil în vârstă de 12 ani din prima căsătorie. Tatăl lui nu l-a vazut de când acesta avea 2 ani, nu s-a interesat de copil în vreun fel si nici nu a achitat vreodata pensie alimentară, chiar dacă 2 ani in urma l-am dat în judecată. În prezent trăiesc cu un cetățean străin, avem un copil împreuna. El are grijă și de primul meu copil și vrea să-l infieze ca să putem pleca toți peste hotare. Vreau să-l decad din drepturi părintești pe tatăl primului meu copil și să schimb numele copilului. Cum fac toate astea? Va multumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

Urmează să vă adresați cu o cerere de chemare în judecată unde veți indică toată motivele de drept și de fapt privind decăderea din drepturile părintești, cel mai potrivit ar fi să apelați la un jurist să vă ajute cu întocmirea cererii.

În tangență numele copilului il puteți modifica ținând... mai detaliat cont de Articolul 56. Schimbarea numelui de familie şi prenumelui copilului
(1) În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul de stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.
(2) În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul de stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.
[Art.56 al.(2) modificat prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
(3) Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.
[Art.56 al.(3) modificat prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
(4) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.

4 mai 2020