Vrem divort, avem un copil.

26 decembrie 2018 49

Locuim in Spania, avem un copil si vrem sa dam la divort. intrebarea este: se poate trimite cererea de divort prin posta, sau prin alta metoda care nu ar necesita sa mergem tocmai pina in Republica Moldova?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
---
Nu este posibil.
Articolul 43. Înregistrarea divorţului pe baza declaraţiei comune
a soţilor
(1) În baza acordului comun al... mai detaliat soţilor, în cazurile în care între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la partajul proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți, căsătoria este desfăcută la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi.
(2) În declaraţia comună de divorţ se înscriu:
a) numele de familie, prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia, domiciliul fiecăruia dintre soţi;
b) numele de familie de pînă la căsătorie al fiecăruia dintre soţi;
c) numele de familie la care se pretinde după desfacerea căsătoriei - pentru soţul care şi-a schimbat numele de familie la încheierea acestei căsătorii;
d) datele privind căsătoria, cu referire la actul de căsătorie respectiv;
e) datele de identificare ale actelor de identitate ale soţilor;
f) data depunerii declaraţiei.
(3) Dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a se prezenta personal la organul de stare civilă pentru a depune declaraţia de divorţ, dorinţa acestuia poate fi expusă într-o declaraţie separată. În acest caz, semnătura lui va fi autentificată de notar sau de persoana responsabilă din cadrul organului de stare civilă de la locul aflării soţului în cauză.
(4) Divorţul se înregistrează în prezenţa ambilor sau a unuia dintre soţi, la expirarea termenului de o lună de la data depunerii declaraţiei.
(5) Primind declaraţia de divorţ, funcţionarul organului de stare civilă este obligat să prevină soţii că absenţa nemotivată a unuia dintre ei la înregistrarea divorţului nu împiedică desfacerea căsătoriei.

26 decembrie 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Buna D-le Sandu,
Ar fi posibil dacă contractați un avocat, pentru aceasta fiind necesar sa eliberați o procură care poate fi întocmită fie la Consulatul/ambasada Republicii Moldova fie de către un notar spaniol și apostilata după care o expediați avocatului în Republica Moldova.
Contractul cu avocatul poate fi semnat, scanat și expediat... mai detaliat prin e-mail, după care expediat împreună cu procura, acesta semnează și va expediază exemplarul Dvs la adresa indicată în contract, iar plata va fi efectuată în avans, prin transfer bancar, inclusiv pentru cheltuielile de judecată.

Pentru mai multe detalii mă puteți contacta pe e-mail.

26 decembrie 2018