Zgomot de la lucrări de reparație efectuate într-un bloc nefinalizat

18 iunie 2021 102

E permis de efectuat lucrări de reparație după ora 18 într-un bloc care încă NU este dat în exploatare, dar unii locatari de-acum locuiesc în bloc și se plâng de zgomot?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Daniel Pîrlițanu
 • Student
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Dreptul afacerilor

Art. 357 Tulburarea liniștii (Cod Contravențional)

(2) Efectuarea lucrărilor de reconstrucţie sau a altor lucrări, însoţite de zgomot, în încăperile din blocurile locative de la ora 18 pînă la ora 8
se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la... mai detaliat 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

În principiu, articolul conține sintagma „sau a altor lucrări, însoţite de zgomot“, ceea ce ar include (dacă să interpretăm extinctiv, adică să lărgim sensul normei respective) și situația expusă de dumneavoastră.

Încercați să remediați problema cu administratorul companiei de construcții.

20 iunie 2021

Blocul se consideră locativ dacă încă nu este dat în exploatare?
Nu ar trebui să fie considerat ca șantier pînă la darea în exploatare? Dacă zgomotul nu iese în afară "șantierului", n-ar trebui să fie o încălcare.
Și în plus, e legal să locuiești într-un bloc care nu e dat în exploatare?

20 iunie 2021
Daniel Pîrlițanu
 • Student
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Dreptul afacerilor

În sensul art. 4 din Legea cu privire la locuințe nr. 75, blocul locativ este o „clădire cu două sau mai multe apartamente (încăperi locuibile) destinate pentru trai, în a cărei componenţă, pe lîngă apartamente, intră încăperi cu altă destinaţie decît cea de locuinţă şi de uz comun, echipamentele tehnice... mai detaliat inginereşti, elemente constructive de bază ale clădirii (fundamentul, pereţii, planşeul, acoperişul etc.)“

Reieșind din faptul că la moment în dat în bloc locuiesc unii locatari rezultă că apartamentele în care aceștia locuiesc se încadrează în sintagma „încăperi locuibile“ la care face referire noțiunea sus-menționată, căci presupun că persoanele dispun de cele necesare pentru trai, odată ce au decis să se stabilească acolo.

Șantierul este propriu-zis terenul (locul) pe care se efectuează lucrările. În cazul nostru, este vorba de un „bun imobil aflat în construcție“.

Dacă contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil prevede o clauză expresă prin care cumpărătorilor pot locui în apartamentele lor doar după darea lor în exploatare, atunci da, putem vorbi despre o încălcare a obligațiilor care reies din contract.

Dispoziții legale prin care s-ar interzice locuirea în apartamentul unui bloc aflat în construcție nu am găsit.

20 iunie 2021