Amenda contravențională

12 octombrie 2018 30

Nu-mi este clara urmatoarea situatie: Art.34 al. (3) textul „din momentul stabilirii ei” declarat neconstituțional prin HCC 7 din 26.04.18, MO176-180/01.06.18 art. 88. Dar am citit un articol unde este indicat că din iulie 2018, contravenienții sunt deja în drept să achite jumătate din amenda stabilită, în termen de trei zile lucrătoare, însă nu găsesc nicăieri așa modificare.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii
16 noiembrie 2018