Aplicarea interdicției pe bunul imobil

5 septembrie 2019 15

Executorul judecătoresc a pus interdicție pe un bun imobil proprietate a 6 persoane (inclusiv eu, care au participat la privatizare), din cauza unei datorii la pensia alimentară a unui coproprietar. Datoria a fost stinsă 5 ani în urmă, debitorul își onorează obligațiunile sale. A fost în drept executorul să aplice interdicția dată? În legătură cu necesitatea operării unor modificări la cadastru, am solicitat ridicarea interdicției, la care executorul a refuzat, motivând că interdicția este o măsură de asigurare.