Ce documente sunt necesare a fi prezentate de ambele parti pentru procurarea unui apartament?

26 iunie 2017 5163

Ce documente sunt necesare a fi prezentate de ambele parti pentru procurarea unui apartament. De asemenea, ce tip de procura trebuie sa elibereze vanzatorul care este plecat peste hotare? Poate sunt si alte detalii juridice la care trebuie sa atragem atentia? Va multumesc!

Comentariile juriștilor 5

Descărcaţi discuția
Călin Bobeică
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere

Buletinele (persoane fizice)
Extrasul din registrul bunurilor imobile (care confirma dreptul de proprietate) , tot aici si anexa , valoarea cadastrala a bunului imobil !
Certificatul (lipsa datoriilor) de la FISC-ul teritorial !
Urmeaza sa atrageti atentia asupra declararii pretului contractual , pentru detalii : 069757546
Succese !

26 iunie 2017
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Suplimentar, va fi nevoie de:
1. Contractul de vânzare-cumpărare sau un alt act juridic din care rezultă dreptul de proprietate al vânzătorului (de exemplu: contractul de donaţie, de privatizare etc.)
2. Procura autentificată notarial (în cazul în care vânzătorul va fi reprezentat de o terţă persoană la încheierea contractului de vânzare-cumpărare). Procura... mai detaliat trebuie să fie apostilată, tradusă în limba română şi legalizată de notarul din RM.
3. Actul de identitate al persoanei care va reprezenta interesele vânzătorului.

26 iunie 2017
SILVIU POTÎRNICHE
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
27 iunie 2017
SILVIU POTÎRNICHE
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Suplimentar, vinzatorul trebuie sa elibereze o Procura in care sa fie indicat expres faptul ca persoana este imputernicita sa vinda apartamentul cu nr. cadastral X, amplasat pe strada Y, la pretul si in conditiile apreciate de catre reprezentant.
Procurile intocmite pe teritoriul unor anumite state nu necesita apostilare sau legalizare, si... mai detaliat sunt recunoscute valabile pe teritoriul RM (de ex. Romania , Rusia, etc.)
Lista statelor o vedeti aici> http://www.mfa.gov.md/informatii-cetatenii-rm/list-countries-docs-recognition-procedures-ro/

27 iunie 2017
Valentin Ciuric
 • Avocat
 • Dreptul imobiliar

Bună ziua!
Găsiți informația completă și desfășurată în acest articol:
https://dreptimobiliar.md/lista-actelor-necesare-vanzarii-unui-bun-imobil/

17 iulie 2020