Cine și când întocmește bilanțul de repartiție la persoana juridica în proces de reorganizare prin dezmembrare sub formă de separare?

28 ianuarie 2021 49

La reorganizarea întreprinderii prin dezmembrare sub forma de separare, conform bilanțului pe întreprindere, la întreprinderea nou-creată va trece în capitalul social mijloace bănețti, un bun imobil și un mijloc fix. Cine și când întocmește bilanțul de repartiție la persoana juridica în proces de reorganizare prin dezmembrare sub formă de separare?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Contabilitatea companiei existente, toate bunurile și mijloacele financiare se află la balanța acesteia

29 ianuarie 2021