Consumatorul poate prezenta un extras din aplicația bancară pentru a demonstra efectuarea unei cumpărături?

27 aprilie 2021 20

Bună ziua. Reieşind din formularea: consumatorul prezintă o copie de pe bonul de casă sau o copie de pe alt document care confirmă efectuarea cumpărăturii, vreau să aflu părerea Dvs.: dacă cumpărătorul a efectuat cumpărătura utilizând un card bancar, iar bonul l-a pierdut, poate acesta prezenta un extras din aplicatia mobila a bancii emitente a cardului ca dovada a cumpărăturii?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Sandu
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Bună ziua. Da desigur, extrasul respectiv demonstrează faptul efectuării achiziționării produsului.

28 aprilie 2021