Contestație proces-verbal contravențional

29 ianuarie 2019 31

Bună ziua! În cazut cand platesc un avocat sa contestăm procesul-verbal (am fost implicat într-un accident rutier în care am fost tamponat din spate și în final mi-au scris mie proces-verbal precum că sunt vinovat) și avem cîștig de cauză, banii cheltuiți pentru avocat și judecată îmi vor fi restituiți?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
în vederea restituirii a asemenea cheltuieli, urmează de a adresa o cerere către instituția responsabilă, în caz de refuz, urmează a înainta o acțiune civilă în instanța de judecată în vederea compensării cheltuielilor suportate.

30 ianuarie 2019