Contract de vânzare-cumpărare a unui imobil încheiat în baza unei procuri generale?

8 iunie 2024 6

Bună! Vreau să cumpăr o casă, dar proprietarul este plecat în străinătate. Poate o rudă a proprietarului, acționând în baza unei procuri generale eliberate de proprietar, să încheie tranzacția?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna d-na Alina, da desigur. Când DVS o să daâi acordul, să citiți atent procura, unde să fie menționat acest lucru, cț el este în drept și împutenicit să ducă tratative și să semneze așa document.

8 iunie 2024
Mihail Lavric
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Bună ziua!
Proprietarul poate împuternici o rudă în condiții generale. Pentru aceasta e nevoie ca acesta să se programeze la consulatul Republicii Moldova din acea țară unde se află la moment pentru întocmirea și autentificarea unei procuri. Recomand ca proiectul procurii să îl discutați cu notarul unde va avea loc tranzacția... mai detaliat propriu-zisă sau un jurist calificat pentru a evita oricare impedimente ulterior.

10 iunie 2024