Cum as putea sa trec juridic un lot pomicol in categoria pentru constructii?

8 iunie 2020 92

Buna ziua. Cum as putea sa trec juridic un lot pomicol in categoria pentru constructii, avand in vedere ca pe acesta a fost deja ridicata o casa?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna
Din cite cunoscurmeaza sa va adresați la administrația publică locală cu asemenea cerere.

8 iunie 2020
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Buna Rustam!

Vedeți prevederile art. 71 din Codul funciar:
Articolul 71. Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole
Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole, cu excepţia categoriilor de terenuri prevăzute la art. 72 al prezentului Cod, se aprobă:
... mai detaliat prin hotărîre a Guvernului – pentru terenul agricol proprietate a statului, cu avizul consiliului unității administrativ-teritoriale de nivelul întîi pe al cărei teritoriu se află terenul;
prin decizie a consiliului unității administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea și, respectiv, prin hotărîrea Adunării Populare a Găgăuziei în a căror proprietate se află terenul agricol;
prin decizie a consiliului unității administrativ-teritoriale de nivelul întîi pe al cărei teritoriu se află terenul proprietate a persoanei fizice sau juridice, în temeiul cererii proprietarului.
Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole se realizează conform procedurii prevăzute în regulamentul aprobat de Guvern.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111939&lang=ro


Succes.

9 iunie 2020