Cum pot pleca în Moldova?

23 octombrie 2022 24

Bună ziua. Am născut un copil în Germania, dar nu are niciun act, în afara de actul medical de constatare a nașterii. Ambii părinți suntem cetățeni moldoveni. Cum pot pleca cu copilul în Moldova?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihail Lavric
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Bună ziua. Vă adresați la ambasada RM din Germania care se află în Berlin. Puteți găsi contactele pe site-ul https://germania.mfa.gov.md/ro/content/contacte . La ambasada vă puteți adresa fără o programare prealabilă, dar cel mai bine e să sunați din timp, veți avea nevoie de următoarele acte:
- Cererea de solicitare a titlului... mai detaliat de călătorie pentru copil (se completează la Ambasadă).
- Certificat de naștere a copilului minor (original + 1 copie). În cazul înregistrării naşterii în RFG, se va prezenta forma internaţională a certificatului de naştere german - "Auszug aus dem Geburtseintrag" (vezi exemplu aici). Alta forma a certificatului de naștere NU va fi acceptata.
- O fotografie de mărimea 3 x 4 cm color, pe fon alb (nu se acceptă fotografii alb negru sau fotocopii).
- Originalul paşaportului sau buletinului de identitate, eliberate de către organele Republicii Moldova, a unuia din părinți şi 1 copie.
- Certificatul de căsătorie al părinților copilului minor, însoțit de 1 copie. În cazul copilului născut în afara căsătoriei, este necesar de prezentat certificatul de paternitate eliberat de către organele germane, si legalizat la Landgericht. Acest document urmează a fi legalizat de către Ambasadă contra plată – 35 EUR.
- Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu în RFG (Erweiterte Meldebescheinigung) fără traducere, eliberat cu cel mult 6 luni de la data depunerii actelor, însoţit de o fotocopie.

24 octombrie 2022