Daca documentul este cu stampila, dar fara semnatura persoanei imputernicite, e valabil?

23 septembrie 2019 5

..."5. Întreprinderile și întreprinzătorii nu sunt obligați să dețină și să aplice ștampila proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care legislaţia prevede necesitatea aplicării ştampilei întreprinderii sau întreprinzătorului, cerinţa se consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător." Daca documentul este cu stampila, dar fara semnatura persoanei imputernicite, e valabil?