Cum sa recuperez banii dati cu imprumut?

26 mai 2021 29

Am facut unei persoane 3 imprumuturi in valoare totala de 55 mii lei, am 3 recipise si copia buletinului persoanei imprumutate. Care modalitate este mai eficienta pentru a recupera banii astfel imprumutati? Ce documente trebuie sa pregatesc ca sa pot actiona imprumutatul in judecata?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Pentru instanța de judecată aveți nevoie de recipisele in original, cit si date despre domiciliul celui înprumutat.
La caz, ar fi benefic de a adresa împrumutatului o notificare cu solicitarea de plată, daca nu reacționează, se înaintează în judecată.
Totodată, pentru perioada de întîrziere puteți calcula dobinda de întîrziere sau penalitate daca... mai detaliat a fost prevazută.
Pentru o asemenea cauză urmează a fi achitată taxa de stat in sumă de 3% din suma pretinsă.
Totodată pina la pronunțarea hotărârii puteți calcula continuu penalitățile.

27 mai 2021