Declaratie pe proprie raspundere autentificată la notar

27 ianuarie 2019 54

Pentru o astfel de declaratie este nevoie de prezentat cazier judiciar:
Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
În asemenea cazuri, notarul nu vine ca avent constatator al unei situații de fapt, autentificare avînd drept scop confirmarea faptului că semnătura de pe actul întocmit vă aparține, și nu poartă raspundere pentru textul declarației, acesta fiind pe proprie răspundere, spre exemplu cum ar fi declarațiile pentru redobîndirea cetățenii... mai detaliat RO

28 ianuarie 2019